ثبت نظرسنجی سرویس

این پرسشنامه جهت سنجش میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش طراحی شده است لذا خواهشمندیم صرف وقت و همکاری لازم را در خصوص پاسخگویی به آن عنایت و ما را در راستای بهبود هر چه بیشتر ارائه خدمت با استفاده از نتایج حاصل از آن یاری رسانید.


اطلاعات کلی    جهت بارگزاری اطلاعات سرویس لطفا شماره فاکتور یا سریال دستگاه را وارد کنید.
اطلاعات پاسخ دهنده
نظرسنجی