ثبت انتقاد/شکایت

چنانچه پیشنهاد و یا انتقاد و شکایتی از هر یک از عوامل شرکت و یا محصول دارید لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. کارشناسان این شرکت تا روز کاری بعدی با شما تماس و نسبت به رسیدگی به موضوع مورد نظر شما اقدام خواهند نمود.


اطلاعات کلی
اطلاعات پاسخ دهنده
انتقاد/ شکایت
انتخاب فایل ها تغییر حذف