آنچه باید درباره محصول بدانید

مشتری گرامی در این صفحه تلاش شده است که بررسی و ارائه دلایل و پاسخ به بر خی از رخداد هایی که در فرآیند کاری محصول ممکن است با آن مواجه شوید پرداخته تا شاید مانع از صرف وقت شما برای استعلام و یا حضور تکنسین و یا حتی نگرانی شما شود؛ همچنین خواهشمند است دفترچه راهنمای محصول را نیزکه شامل توضیحات کامل و آموزشی در خصوص نحوه عملکرد و کاربرد محصول میباشد را مطالعه ورعایت فرمایید. چنانچه پاسخ سوالات خود را در این صفحه نیافتید ، کارشناسان ما آماده راهنمایی شما خواهند بود . برای این منظور می توانید با تلفن 3132-051 تماس حاصل فرمایید.

برای نمایش فصل مورد نظر روی عنوان آن کلیک کنید. o فصل اول: اساس کار یخچال – فریزر – یخچال فریزر o فصل دوم: هشدارهای ایمنی o فصل سوم: هشدارهای احتیاطی و جدی جهت نصب محصول o فصل چهارم: نصب محصول o فصل پنجم: بهره برداری از محصول o فصل ششم: ابعاد محصولات o فصل هفتم: بررسی نمایشگر محصولات و نحوه تنظیمات o فصل هشتم: نحوه تنظیم دما محصولات غیر هوشمند (تنظیم ولوم ترموستات) o مشاهده تمامی فصل ها

فصل اول: اساس کار یخچال – فریزر – یخچال فریزر

اجزای اصلی و شناخته شده وسایل برودتی شامل کمپرسور (متراکم کننده) وکندانسور (چگالنده) و اواپراتور (تبخیر کننده) و مبرد (گاز) هستند که هر یک وظایفی خاص در این چرخه عملیاتی دارند . بطور اجمالی و بسیار خلاصه مبرد (گاز) در کمپرسور متراکم شده و افزایش فشار یافته و وارد کندانسور می گردد و نقش کندانسور تقطیر گاز متراکم با حفظ همان فشار به واسطه خنک شدن دما می باشد . بر اساس چگالش رخ داده خروجی کندانسور مبرد مایع بوده و این مایع وارد اواپراتور می گردد . نقش اواپراتور در این چرخه جذب گرمای مواد غذایی درون محفظه و به سبب آن تبخیر مجدد مبرد و بازگشت مبرد تبخیر شده و کم فشار به کمپرسور برای تکرار این چرخه می باشد . به واسطه گرمای جذب شده در محفظه آنچه ما مشاهده می نماییم خنک شدن مواد درون محفظه یخچال یا فریزر و یا یخچال فریزر می باشد . بر اساس مندرجات فوق آنچه در حال تکرار دائمی است برگرفته از خواص ترمودینامیکی مبرد است و برای حفظ سلامت این چرخه لازم است که شرایط لازم برای بازده کامل تمامی اجزای این چرخه رعایت شود . تولیدکنندگان بر اساس استاندارد های ملی و یا جهانی اقدام به تعریف این شرایط در دفترچه های راهنما می نمایند . مکان استقرار و قرار گیری محصول برای کارکرد سالم و متداوم و رعایت کرانه دمای محیط هر محصول برای حفظ سلامت این چرخه وطول عمر کلیه قطعات و ملحقات و نظافت دوره ای محصول و کندانسور به همین سبب حیاتی و مهم است که در فصول بعدی به آن پرداخته خواهد شد. عمده یخچال ؛ فریزر و یا یخچال فریزر های تولیدی شرکت الکترواستیل برای حفظ تعادل و کنترل موارد فوق دارای سیستم هوشمند (کنترل گر) هستند و این امکان باعث بهبود ضریب عملکرد و کاستن از اثرات مخرب محیطی و مصرفی می گردد . این دسته از محصولات در نام خود ذکر واژه برد کنترلی را دارند . آندسته از محصولاتی که دارای کنترل گر هوشمند نیستند برای حفظ این تعادل نیاز به مراقبت های ذکر شده در دفترچه راهنما را دارند که جهت بهره برداری راحت و طول عمر مورد انتظار نیاز به رعایت را دارند .


فصل دوم: هشدارهای ایمنی

این نشانه ها به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به شما مصرف کننده عزیز درج شده است . لطفا آنها را کاملا رعایت فرمایید. نشانه های هشدار جدی جهت نصب دستگاه: محصول رادرمحل مرطوب یامحلی که ممکن است درمعرض آب باشد نصب نکنید.زیرا می تواند سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود. این محصول رادرمعرض مستقیم نور آفتاب یادرمحلی که درمعرض گرمای حاصل ازاجاق گاز، هیترهای برقی ودیگروسایل قرارداردنصب نکنید. هرگزازلوله های گاز، خطوط تلفن یادیگرسیم های برق برای سیم اتصال زمین استفاده نکنید. استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین می تواند به شوک الکتریکی منجر گردد. هرگز چندین وسیله راباهم به یک پریز وصل نکنید، این کاربهترین عملکرد را ارائه داده و از اضافه جریان مدار سیم کشی های خانگی که می تواند سبب آتش سوزی از گرم شدن بیش از حد سیم ها شود جلوگیری می کند. سیمی راکه نشانه ای ازپارگی یا ساییدگی در طول ویاانتهای آن دیده می شود بادست خیس لمس نکنید،خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد. سیم برق را بیش ازحد خم نکرده یااجسام خیلی سنگین بر روی آن نگذارید. هرگز دوشاخه راباکشیدن سیم از پریز خارج نکنید همیشه آن رادردست گرفته واز پریز درآورید،سیم آسیب دیده می تواند به اتصال کوتاه، آتش سوزی یاشوک الکتریکی منجر شود. این محصول باید به درستی نصب شده و برطبق دستورالعمل های این دفترچه راهنما درمحل مناسب قرارداده شود. درصورتی که پریز برق شل است دوشاخه رابه آن وصل نکنید،زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد. دوشاخه برق راباسیم مخصوص خود وصل کنید،درغیر این صورت سیم خم شده ومی تواند سبب شوک الکتریکی ویا آتش سوزی شود. به هنگام حرکت دادن محصول مراقب باشید که سیم برق ساییده نشده ویا آسیب نبیند خطر آتش سوزی وجود دارد. اطمینان حاصل نمائید که سیم برق توسط پشت محصول خراشیده ویا آسیب ندیده باشد. کاور بسته بندی محصول را دور ازدسترس کودکان قراردهید،درصورتیکه آنهارا برروی سرشان بگذارند خطرخفگی وجود دارد. دستگاه بایددرمحلی قرار داده شود که بعداز نصب دسترسی به پریز آسان باشد. محصول باید به زمین متصل شود(ارت ساختمان)،شما باید به منظور جلوگیری از نشست جریان یا شوک الکتریکی ناشی از نشت جریان از محصول آن را به زمین متصل کنید. درصورتیکه سیم برق آسیب دید،آن رافوراتوسط نمایندگی خدمات پس از فروش تعویض کنید فیوز برق موجود برروی محصولات نوفراست می بایست توسط خدمات پس ازفروش تعویض گردد، بدیهی است درصورت عدم رعایت،احتمال برق گرفتگی وبروز جراحات شخصی وجود دارد.


فصل سوم: هشدارهای احتیاطی و جدی جهت نصب محصول

نشانه های احتیاط برای نصب: فضای کافی برای نصب محصول بر روی یک سطح صاف رادرنظر بگیرید،درصورتیکه محصول ترازنباشد،ممکن است سیستم خنک کننده داخلی به درستی کارنکند. دریچه تهویه دستگاه راباچیزی مسدود نکنید. اجازه دهید دستگاه 12 ساعت پس ازحمل و نقل بدون استفاده باقی بماند. نشانه های هشدار جدی برای استفاده از دستگاه: دوشاخه را با دست خیس به پریزنزنید. چیزی را برروی محصول نگهداری نکنید،هنگامی که درب را باز و بسته می کنید،ممکن است شی افتاده وسبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود. ظرف پراز آب را بر روی محصول نگذارید،درصورت ریختن خطر شوک الکتریکی وجود دارد. اجازه ندهید کودکان از درب آویزان شوند،در این صورت خطر صدمه جدی وجود دارد. اطمینان حاصل فرمائید که کودکان با دستگاه بازی نمی کنند،در این صورت خطر صدمه جدی وجود دارد. خطر گیر کردن کودکان در محصول وجود دارد،اجازه ندهید که کودکان به داخل محصول بروند. دستانتان را در قسمت انتهای محصول نبرید،لبه های تیز سبب صدمه شخصی می شود. اجازه ندهید کودکان برروی درب کشو بنشینند،ممکن است کشو شکسته و سبب افتادن کودکان شود. محصول را بیش از حد با موادغذایی پر نکنید،هنگامی که درب را باز می کنید،ممکن است ظروف غذا سقوط کرده و سبب صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود. انگشتان یا شی را وارد حفره آب سرد کن نکنید،سبب صدمه جدی یا آسیب رسیدن به دستگاه می شود. دیواره های داخل محصولات با دست خیس لمس نکنید،زیرا سبب چسبیدگی دستها به دیواره می شود. حشره کش یا مواد اشتعال زا را در محصول نگهداری نکنید،نگهداری بنزین،تینر،الکل،اتر،گاز ودیگر محصولات این چنین می تواند منجر به انفجار گردد.LP محصولات آزمایشگاهی،مواددارویی و یا مواد حساس به دما را در محصول نگهداری نکنید.موادی که نیازبه کنترل دقیق دما دارند ، نباید در محصول نگهداری شوند. از هیچ گونه وسیله الکتریکی داخل محصول استفاده نکنید،مگر وسایلی که در این دفترچه راهنما توصیه شده باشد. از وسایل مکانیکی یا دیگر وسایل به منظور تسریع برفک زدایی استفاده نکنید،مگر وسایلی که سازنده آنها را توصیه کرده است. به مدار خنک کننده آسیب نزنید. هرگزخودتان اقدام به تعمیر و یاباز کردن محصول نکنید،خطر آتش سوزی، خرابی دستگاه یا صدمه جدی وجود دارد. کودکان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند. بطری ها باید طوری بدون فاصله کنار هم قرارگیرند تا نلغزیده و سقوط نکنند. این محصول تنها برای نگهداری موادغذایی در یک محیط خانگی طراحی شده است. در صورتی که نشت گاز احساس می کنید،از نزدیک کردن هر گونه شعله مستقیم،جرقه یا منابع گرمایی به محصول خودداری کرده و اتاقی که دستگاه در آن قراردارد را به مدت چند دقیقه تهویه کنید. تنها از لامپ های LED تامین شده توسط سازنده یا نماینده خدمات پس از فروش استفاده کنید. (محصولات دیفراست فاقد لامپ LED می باشد) قبل از تعویض لامپ داخل،محصول را از برق بکشید،در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی وجود دارد. در صورتیکه بوی دود یا دارو و یا شبیه آن را احساس می کنید،فورا محصول را از برق کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش الکتروسرویس تماس بگیرید. در صورتیکه محصول شما مجهز به لامپLED می باشد شخصا اقدام به باز کردن درپوش لامپ و خود لامپ LED نکنید،برای این کار با نماینده خدمات پس از فروش الکتروسرویس تماس بگیرید. نشانه های احتیاط برای استفاده: غذاهای منجمدی را که یخ آنها ذوب شده است،مجددا فریزر نکنید. نوشیدنی های کربن دار یا اسیدی و بطری یا ظروف شیشه ای را در فریزر نگذارید،هنگامی که بطری ها منجمد می شوند،ممکن است شکسته و سبب جراحت شوند. در صورتیکه محصول را از منبع اصلی جدا می کنید،باید قبل از اتصال مجدد آن به برق، حداقل 5 دقیقه صبر کنید. در صورتیکه تعطیلات طولانی در پیش دارید یا نمی خواهید از محصول برای یک مدت طولانی استفاده کنید،باید محصول را خالی کرده و از برق بکشید. رطوبت اضافی را از داخل محصول خشک کرده و درب ها را باز بگذارید،در غیر این صورت محصول بو گرفته و کپک تولید می شود. به منظور گرفتن بهترین عملکرد از دستگاه،غذاهارا نزدیک دریچه تهویه،واقع در قسمت پشتی قرار ندهید،چون این کار جریان هوای آزاد در محفظه محصول را مسدود می کند. غذاهارا قبل از گذاشتن در محصول کاملا پوشانده و یا در ظروف در بسته بگذارید تا هوا به آن نفوذ نکند. تانک آب،سینی یخ و قالب های یخ را با آشامیدنی پر کنید. در صورتیکه می خواهید برای مدت کمتر از سه هفته از خانه دور باشید،نیازی به کشیدن محصول از پریز نیست،اما در صورتیکه سفر شما بیش از سه هفته طول می کشد،محصول را از برق کشیده،آن را تمیز کرده و خشک نمایید. در صورتیکه دستگاه در معرض آب قرار گرفت،آن را ازبرق کشیده و با مرکز خدمات پس از فروش الکتروسرویس تماس بگیرید. نشانه های احتیاط برای تمیزکردن دستگاه: آب را به طور مستقیم به بیرون یا داخل دستگاه نپاشید،خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.بدیهی است قطعاتی که دراثر شوک الکتریکی ازبین بروند مشمول گارانتی نمی باشد. هرگز گاز قابل اشتعال را نزدیک محصول اسپری نکنید،خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد. مواد تمیزکننده را مستقیما بر روی صفحه نمایشگر نپاشید،ممکن است حروف چاپ شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند یا نمایشگر دچار شوک الکتریکی شود.بدیهی است دستگاه در اینصورت مشمول گارانتی نخواهد بود. هرگونه مواد خارجی یا گرد وغبار را از پریز تمیز کنید،اما از پارچه خیس یا مرطوب برای تمیز کردن یا خارج کردن مواد خارجی از پریز استفاده نکنید،در غیر این صورت خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد. قبل از انجام تعمیرات و یا تمیز کردن محصول را از برق بکشید. نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه: درمواقع قطعی برق،با اتفاقات برق تماس گرفته و ازمدت زمان قطع بودن برق آگاهی حاصل نمایید. بیشتر قطعی های برق که حدود 2 ساعت طول می کشند،بر دمای محصول تاثیر نمی گذارند، اما شما باید تعداد دفعات باز و بسته کردن درب را در این ساعات به حداقل برسانید.اما درصورتی که قطعی برق بیش از آن طول می کشد،تمام غذاهای منجمد را خارج کنید،زیرا امکان فساد مواد غذایی وجود دارد. درصورتیکه دستگاه برای یک مدت طولانی زیر محدوده دمایی که عملکرد محصول در آن طراحی شده است قرار بگیرد،ممکن است به درستی کارنکند.(احتمال یخ زدایی مواد منجمد و یا گرم شدن بیش از حد غذاهای موجود در محصول) مواد غذایی که در دمای پایین خراب می شوند،مثل موز و هندوانه را در فریزر نگهداری نکنید. در محصولات نوفراست،عمل برفک زدایی به صورت خودکار انجام می گردد و نیازی به انجام برفک زدایی به صورت دستی نمی باشد و در هنگام برفک زدائی صدایی شنیده می شود که ناشی از برفک زدائی و کار عادی دستگاه می باشد. افزایش دما در حین فرآیند یخ زدایی با ملزومات استاندارد ملی ایران منطبق می باشد.اما در صورتیکه می خواهید از این افزایش دمای ناخواسته جلوگیری کنید،لطفا تمام غذاهای منجمد درون سلفون دربسته را در چند لایه روزنامه بپیچید. هرگونه افزایش دمای مواد منجمد در حین یخ زدایی،می تواند زمان نگهداری مواد را کوتاه کند. نشانه های هشدار جدی جهت نصب دستگاه: • محصول را در محل مرطوب یا محلی که ممکن است در معرض آب باشد نصب نکنید. زیرا می تواند سبب شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود. • این محصول را در معرض مستقیم نور آفتاب یا در محلی که در معرض گرمای حاصل از اجاق گاز، هیترهای برقی و دیگر وسایل قرار دارد نصب نکنید. • هرگز از لوله های گاز، خطوط تلفن یا دیگر سیم های برق برای سیم اتصال زمین استفاده نکنید، استفاده نادرست از دو شاخه اتصال به زمین می تواند به شوک الکتریکی منجر گردد. • برای عملکرد بهتر محصول، هرگز چندین وسیله را با هم به یک پریز متصل نکنید، این عمل از گرم شدن بیش از حد سیم ها توسط جریان اضافه مدار که می تواند موجب آتش سوزی شود نیز جلوگیری می کند. • سیمی را که نشانه ای از پارگی یا ساییدگی در طول و یا انتهای آن دیده می شود، با دست خیس لمس نکنید، خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد . • سیم برق را بیش از حد خم نکرده یا اجسام خیلی سنگین بر روی آن نگذارید. • هرگز دو شاخه را با کشیدن سیم از پریز خارج نکنید، همیشه آن را در دست گرفته و از پریز در آورید، سیم آسیب دیده می تواند به اتصال کوتاه، آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شود. • این محصول باید به درستی نصب شده و بر طبق دستورالعمل های این دفترچه راهنما در محل مناسب قرار داده شود. • در صورتی که پریز برق شل است دو شاخه را به آن وصل نکنید، زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد. • دو شاخه برق را با سیم مخصوص خود وصل کنید، در غیر این صورت سیم خم شده و می تواند سبب شوک الکتریکی و یا آتش سوزی شود. • به هنگام حرکت دادن محصول مراقب باشید که سیم برق ساییده نشده و یا آسیب نبیند، خطر آتش سوزی وجود دارد. • اطمینان حاصل نمائید که سیم برق توسط پشت محصول خراشیده و یا آسیب ندیده باشد. • کاور بسته بندی محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید، در صورتیکه آنها را بر روی سرشان بگذارند خطر خفگی وجود دارد. • دستگاه باید در محلی قرار داده شود که بعد از نصب دسترسی به پریز آسان باشد.


فصل چهارم – نصب محصول

با توجه به مطالب فصل اول برای نصب محصول رعایت موارد زیر ضروری است • در صورتیکه اقدام به نصب محصول توسط خودتان صورت می پذیرد، علاوه بر رعایت نکات زیر ، کارت نصب محصول را تکمیل و به نشانی شرکت جهت ثبت در سامانه جامع ارسال فرمایید. • مکان انتخاب شده جهت محصول در مجاورت لوازم گرما زا (نظیر آبگرمکن – اجاق گاز و ...) نباشد و همچنین نباید در معرض مستقیم تابش نور آفتاب قرار داشته باشد • مکان انتخاب شده باید مسطح و به دور از گرد و خاک و آلودگی باشد • مکان انتخاب شده باید به نحوی باشد که فاصله ایمن حداقل 10 سانتی متری از دیوار تا پشت محصول و فاصله حداقل 10 سانتی متری تا بدنه و 10 سانتی متر از سقف محصول را داشته باشد. • مکان انتخاب شده نباید در معرض وزش مستقیم باد کولر های آبی و گازی و پنجره باشد . • دمای محیط مکان استقرار نباید از دمای کرانه تعیین شده در دفترچه راهنما که بر اساس کلاس منطقه آب و هوایی معین شده تجاوز نماید . بدیهی است حداکثر بهره وری عملکردی و ایمنی در محدوده کلاس آب و هوایی تعیین شده حاصل گردیده و انحراف از آن زیان بار بوده و یا حتی بروز هر گونه خسارات را نیز متصور می سازد . • مکان استقرار نباید در مجاورت لوله آب – لوله گاز – لوله هواکش بخاری و یا هود و یا هر نوع پاشش و قطران آب و یا سایر مواد مایع بر محصول باشد • جهت محصولاتی که به شبکه آب شهری برای استفاده از یخساز و آبسردکن متصل می گردند ، مکان استقرار باید به گونه ای انتخاب شود که علاوه بر رعایت مواد فوق ، حداکثر فاصله مکان استقرار تا شیر آب بیش از 3 متر نگردد ؛ همچنین از فیلتر و شیلنگ داخل محصول(طول سه متر) با قطر بیرونی 6.5 میلی متر میبایست استفاده گردد. • پس از راه اندازی از عدم وجود نشتی آب از محل بدنه و اتصا لات فیلتر بعد از نصب اطمینان حاصل فرمایید. • نکته : حداکثر فشار قابل تحمل فیلتر 7 بار (7bar) و فشار کاری (هنگام استفاده ) 2 الی 4 بار میباشد و در صورت فشار بالاتر و یا وجود پمپ خانگی در ورودی آپارتمان و یا ساختمان می بایست از فشار شکن استفاده شود. • برای راه اندازی دستگاه از یک پریز برق مستقل 220 ولت با فرکانس 50هرتز استفاده شود؛ همچنین پریز مورد استفاده می بایست دارای سیم استاندارد مطابق قواعد نظام مهندسی باشد . استفاده از سیم سیار – سه راهی و انواع اتصالات نا ایمن شما را دچار مخاطره می نماید. • صحت و سلامت پریز های برق باید به صورت دوره ای بررسی گردند . زیرا عبور جریان الکتریکی از این مسیر بطور مداوم در طول زمان باعث افت سلامت و عملکرد آن می شود . • محصول شما دارای سیستم ارت (اتصال زمین)میباشد . چنانچه منزل شما مجهز به سیستم ارت نیست حتما از متخصصین امر جهت مشاوره برای اعمال سیستم های جایگزین کمک بگیرید. • این محصول جهت مصارف خانگی طراحی گردیده است و در برچسب مشخصات خود ظرفیت های نگهداری و انجماد و سایر مشخصات را اعلام داشته است . لذا مصارف صنعتی و یا دارویی و یا هر گونه استفاده غیر متعارف توصیه نمی شود . • در هنگام نصب یا تعویض فیلتر آب به نشانه ورودی و خروجی درج شده در فیلتر توجه فرمایید . لازم است قسمتی که به عنوان ورودی بر روی فیلتر مشخص شده را به شلنگ ورودی از شبکه آب شهری متصل فرمایید . • حتما لازم است که پس از اتصال شبکه آب شهری ، پدال آبسردکن را تا خروج آب از نازل آن بطور پیوسته نگه دارید . این اقدام باعث هواگیری و همچنین شستشوی مجاری در سیستم می گردد . • در 24 تا 72 ساعت اولیه اتصال شبکه آب شهری (بستگی به فاصله شیر تا محصول) با توجه به وجود هوا در سیستم ، میزان یخسازی متعادل نخواهد بود و استفاده از یخ تولیدی در 24 ساعت اول توصیه نمی گردد . • بهتر است به جهت سهولت در عملکرد درب محصول ، پایه های زیر محصول به گونه ای تنظیم شوند که محصول شیب ملایمی به سمت پشت داشته باشد . زاویه انحراف از سطح زمین حدود 5 الی 10 درجه مناسب می باشد • جهت نصب دستگیره بر درب •الف – چنانچه دستگیره از نوع اهرمی باشد ، با تطابق محل سوراخ های پایه دستگیره بر سوراخ تعبیه شده در درب و بستن پیچ ها و محکم کردن آن با پیچ گوشتی چهار سو؛ دستگیره در محل خود مستقر و سپس درپوش را جهت مخفی شدن پیچ ها بر روی پایه قرار دهید . ب- چنانچه دستگیره از نوع لوله ای باشد ، کافی است قسمت بالایی و پایینی دستگیره را با پایه های نصب شده در درب تطابق داده و با فشار اندکی که به سمت پایین وارد می آورید ، دستگیره را در پایه مهار و محکم فرمایید . • چنانچه قصد نظافت محصول را دارید ، با پارچه ای لطیف و نمدار این اقدام را انجام و سپس با پارچه ای لطیف خشک فرمایید . • اکنون که دو شاخه محصول را به پریز دارای ارت و یا ایمن متصل فرموده اید ، محصول برای لحظاتی به کنترل عملکرد قطعات و سیستم های ارتباطی خود پرداخته و پس از آن دمای تنظیمی عمومی بر نمایشگر محصول ظاهر و کارکرد محصول آغاز می گردد(ویژه محصولات با برد کنترلی) برای سایر محصولات بدون نمایشگر ، با اتصال دوشاخه محصول به پریزر دارای ارت و یا ایمن ، محصول آغاز به کار خواهد نمود . • پس از آغاز به کار محصول بهتر است به مدت حداقل 6 ساعت از چیدمان مواد غذایی و یا بازو بست درب اجتناب فرمایید . در این صورت محصول سریعتر به تعادل دمایی اولیه خواهد رسید . • جهت افزایش یا کاهش برودت محصول و یا تنظیم درجه منطبق بر مطلوب خود ، می توانید از توضیحات کامل دفترچه راهنما بهرمند شوید . • توصیه های ایمنی و کاربردی و قواعد مندرج در دفترچه راهنما را حتما مطالعه و منطبق بر آن عمل فرمایید زیرا ملاک اقدام می باشند . • دقت نمایید محل نصب محصول نباید تحت تسلط شبکه کولر های آبی و یا دستگاهایی نظیر کولر آبی که عملکردشان توام با ایجاد رطوبت است قرار گیرد . زیرا علاوه بر افت بازده و افزایش توان مصرفی محصول به علت تعدد برفک زدایی ، ممکن است شاهد ایجاد تعرق و دانه های بلورین یخ و یا برفک بر روی سبد ها ، بسته بندی مواد غذایی ، تانک و منبع یخساز و در حالت کلی در قسمت های داخلی فریزر خود باشید . لذا لازم است به این نکته به دقت توجه نمایید .


فصل پنجم: بهره برداری از محصول

1- موارد عمومی : • در دفترچه راهنمای محصول توضیحات کاملی در خصوص قواعد نگه داری مواد غذایی تازه و منجمد ارائه گردیده است لطفا آن را مطالعه فرمایید • جهت نگه داری بهینه سبزیجات و میوه ها به توصیه های ارائه شده در دفترچه راهنما توجه فرمایید • ایجاد تعرق و برفک از مواجهه رطوبت با محیط یا جسم سرد شکل می گیرد . (همانند بخار شیشه در زمستان) لذا لازم است در حین بهره برداری از محصول به رطوبت محیط پیرامون محصول و همچنین موادی که در محفظه های یخچال یا فریزر قرار داده شده توجه داشت . به عنوان مثال قرار گیری ظروف متعدد آب به منظور تولید یخ درون فریزر منجر به افزایش رطوبت نسبی درون محفظه شده و امکان ایجاد تعرق یا برفک را متصور می نماید . • نظافت دوره ای کندانسور در هر 6 ماه همانگونه که در فصل اول ارائه توضیح گردید ، موجب بهبود ضریب عملکرد و افزایش طول عمر قطعات مرتبط در این سیکل می گردد . برای این اقدام توضیحات مبسوط در دفترچه راهنما ارائه گردیده است . همچنین نمایندگان خدمات پس از فروش حسب درخواست شما ارائه خدمت خواهند نمود . نکته بسیار مهم در این زمینه قطع جریان برق محصول با خروج دوشاخه محصول از پریز است . زیرا اصول ایمنی حتما باید رعایت شود بدیهی است در صورت عدم توجه به این مهم افزایش صدای کارکرد کمپرسور و گاز و گرمای زیاد بدنه محصول و کاهش برودتی در محصول و افزایش زمان کارکرد و چشمک زدن مداوم نمایشگر و ... متصور می باشد . • نظافت دوره ای محصول باعث افزایش طول عمر و همچنین جلوگیری از آسیب های فنی و ظاهری به محصول می گردد . قبل از اقدام به نظافت حتما دوشاخه محصول را از پریز برق جدا کرده و سپس مطابق توضیحات مبسوط مندرج در دفترچه راهنما محصول را تمیز فرمایید • از قرار دادن هر گونه لوازم آشپزخانه – گلدان – اجسام مرتفع و یا اجسام مرطوب و دارای آب و مایعات بر سقف محصول جدا اجتناب فرمایید . سقوط لوازم بر روی شما و یا نفوذ رطوبت به درون محفظه برد هوشمند مخاطرات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت . • استفاده از سه راهی ( از هر نوع ) و محافظ الکتریکی اکیدا توصیه نمی شود و از نظر شرکت مردود است. در صورت لزوم به ثبات ولتاژ مطابق استاندارد محصول به جهت حفظ راندمان و ایمنی و افزایش طول عمر ، باید از استابلایزر ( ترانس اتوماتیک استاندارد ) استفاده فرمایید . طبعا مسئولیت هر گونه عواقب احتمالی عدم رعایت موارد فوق بر عهده مصرف کننده می باشد و شرکت از خود در این خصوص سلب مسئولیت می نماید. • برای هر محصول باید از پریز برق مستقل و دارای سیم استاندارد مطابق قواعد نظام مهندسی استفاده شود . پریز های مورد استفاده باید بطور دوره ای مورد کنترل قرار گیرند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود . همچنین در صورتی که منزل شما مجهز به سیستم ارت نمی باشد ، با مشورت از متخصصین مربوطه از سیستم های جایگزین به منظور حفظ ایمنی باید استفاده شود . طبعا مسئولیت هر گونه عواقب احتمالی عدم رعایت موارد فوق بر عهده مصرف کننده می باشد و شرکت از خود در این خصوص سلب مسئولیت می نماید. • کرانه های دمایی معرف کلاس آب و هوایی کارکرد محصول می باشد که در دفترچه راهنما به آن پرداخته شده است . لذا به منظور حفظ سلامت محصول و همچنین افزایش طول عمر و حفظ ایمنی لازم است این مهم مورد رعایت قرار گیرد . در صورت عدم رعایت ، افزایش کارکرد محصول و طبعا افزایش هزینه های برق مصرفی – کاهش طول عمر قطعات سیکل به دلیل افزایش جریان الکتریکی گذرنده و همچنین افزایش کارکرد – کاهش علمکرد برودتی محصول – کاهش راندمان سیستم برفک زدایی به دلیل تجمیع بیشتر تعرق و برفک – افزایش مخاطرات ایمنی (رابطه مستقیم دمای محیط با حداکثر جریان الکتریکی گذرنده) و افزایش صدای کارکردکمپرسورو گاز و ... متصور خواهد بود . • ظرفیت نگه داری مواد غذایی تازه در یخچال و ظرفیت نگه داری مواد منجمد در فریزر و ظرفیت انجماد محصول در دفترچه راهنما و پلاک منصوبه بر پشت محصول مشخص گردیده است . گذر از ظرفیت های مجاز اعلامی موجب افزایش کارکرد محصول تا حصول پایداری گردیده و ممکن است منجربه کاهش ظرفیت یخسازی نیز گردد . • عدم رعایت ظرفیت های مجاز یا کلاس آب و هوایی و یا رطوبت محیطی بیش از حد مجاز که می تواند ناشی از استقرار در زیر دریچه کولر آبی و یا محیط نامناسب باشد ، علاوه بر کاهش راندمان محصول ، موجب رویت تعرق و یا ذرات بلورین یخ و یا برفک در سطح داخلی محصول گردد . در اینصورت لازم است نسبت به تغییر مکان محصول اقدام گردد . 2- آبسردکن و یخساز • در محصولاتی که دارای آبسردکن مخزنی هستند باید دقت شود از ریختن هر نوع آب میوه و انواع نوشابه و هر نوع مایعات دیگر به جز آب اکیدا پرهیز شود زیرا اسید های موجود در آب میوه ها و نوشابه ها اثر مخرب بر واشر های آببندی دارند . • آب دارای املاح و ریز موادی محلول در خود می باشد . لذا به جهت حفظ آببندی واشر ها و عدم انباشت املاح بر آن ، واشر ها و شیر آبسردکن مورد شستشوی دوره ای قرار گیرد در غیر آن امکان چکه آب وجود دارد . • پس از خروج مخزن آبسردکن از محل خود به جهت نظافت و شستشو ، اطمینان حاصل کنید که مخزن را به درستی در جای خود قرار داده اید وسپس با فشاری اندک به سمت پایین آن را مستقر فرمایید . چکه آب از شیر آبسردکن و یا عدم عملکرد پدال آبسردکن می تواند به این دلیل باشد . • آبسردکن هایی که به شبکه آب شهری متصل است ، دارای فیلتر آب بوده و لازم است به صورت دوره های شش ماهه مورد تعویض قرار گیرند . در صورت عدم تعویض املاح موجود در آب در فیلتر جذب نشده و به مرور باعث تخریب شیر برقی و سایر بخش های آبسردکن می گردد . • آبسردکن ها برای مصرف خانگی و با ظرفیت مشخص طراحی شده اند . لذا در صورت نیاز به آبگیری متوالی از آبسردکن حتما از یخ برای خنک کردن آب استفاده فرمایید . • چنانچه با چکه آب از نازل آبسردکن های متصل به شبکه آب شهری مواجه شدید ، فیتینگ اتصال شیلنگ به فیلتر و یا شیلنگ به شیر برقی و یا اتصالات شیلنگ را بررسی فرمایید زیرا هوا وارد مجاری گردیده و به همین دلیل چکه را مشاهده می نمایید • به منظور حفظ سلامت درب بهتر است لیوان خود را در زیر آبسردکن تا توقف کامل آبریزی نگه داشته و ظرف جمع آوری قطرات آب در دیسپنسر را نیز به صورت دوره ای بازدید و خشک فرمایید . • میزان دمای آب درون مخزن آبسردکن با میزان برودت محصول ارتباط مستقیم دارد . لذا تعدد باز و بست درب و یا عدم رعایت حجم بارگیری توصیه شده در دفترچه راهنما موجب کندی سرعت برودت می گردد . • میزان یخ تولیدی ودفعات یخسازی و حجم یخ های تولید شده به فشار شبکه آب شهری – طول و مسیر شلنگ آب ارتباطی از شیر تا محصول – میزان برودت تنظیمی محصول – رعایت ظرفیت های نگه داری مواد غذایی و ظرفیت انجماد محصول ارتباط مستقیم دارد . لذا با توجه به عوامل فوق تعداد یخ تولیدی نمی تواند دلیلی بر خرابی دستگاه یخساز باشد . • چسبیدن یخ های تولید شده در مخزن یخ به یکدیگر دلیل خرابی یخساز نیست . این رخداد یک قاعده و قانون فیزیکی است . استفاده مکرر و عدم ماندگاری یخ در مخزن موجب کاهش اثر این پدیده و قانون فیزیکی می باشد . • تخلیه هر باره یخ موجب ایجاد صدای حرکت یخساز و شکست و جدا شدن یخ ها از یکدیگر و نهایتا ریزش یخ به درون مخزن است . لذا این صدا کاملا طبیعی بوده و دلیلی بر ایراد یخساز نیست . • تعدد باز و بست درب فریزر و یا باز ماندن طولانی مدت درب فریزر و یا افزیش رطوبت محیطی باعث افزایش دمای محفظه فریزر گردیده و علاوه بر ایجاد تعرق و برفک ، موجب تشدید به هم چسبیدگی یخ ها در مخزن ، تاخیر در دفعات یخسازی و طبعا کاهش میزان یخ تولیدی و احتمال قطران آب (تعرق ایجادی) از دریچه خروج یخ شود . در این صورت احتمال چسبندگی دریچه خروج یخ نیز متصور است . لذا این رخداد ایراد یخساز و یا محصول نبوده و با اصلاح نحوه استفاده و مصرف ، مرتفع خواهد گردید. • مواد غذایی که قرار است منجمد شوند و یا گرم هستند را در زیر کانال هوای یخساز قرار ندهید زیرا علاوه بر کاهش ظرفیت یخسازی ، ممکن است موجب ایجاد برفک در دیواره های کانال هوایی یخساز شود . 3- برد کنترلی هوشمند برد کنترلی هوشمند در واقع کامپیوتر برنامه ریزی شده ای است که علاوه بر عملیات و اقدامات معمول نظیر کنترل درجه برودتی و یا برنامه ریزی زمان ووضعیت برفک زدایی ، تمامی فرایندهای اجرایی و عملکردی محصول تا حد ممکن را کنترل و پایش کرده و در صورت یافتن خطا در فرایند ، نسبت به اعمال برنامه ریزی پیش فرض و هدایت محصول اقدام و در صورت نیاز نمایش مربوطه را اعلان می نماید . این اعلان می تواند با چشمک زن شدن نمایشگر و یا نمایش خطا بر نمایشگر بسته به نوع و اهمیت خطا باشد . در جدول زیر مفاهیم واکنش محصول و اقدامی که شما باید انجام دهید آمده است . (اطلاعات این جدول برای ساید بای ساید نمی باشد)

واکنش محصول مفهوم واکنش واکنش محصول واکنش لازمه شما
نمایشگر چشمک زن کاهش میزان برودت یخچال یا فریزر بر اثر عدم رعایت موارد فصول قبل ورود به برنامه پیش فرض برای حفظ دمای کنونی بررسی و کنترل و یافتن مورد نامنطبق در محصول ( با توجه به توضیحات فصول قبل ) و یا تماس با سرویس مجاز
E1 تا E4 و E9 نمایش خطای سنسور ورود به برنامه پیش فرض برای حفظ دمای کنونی بررسی و کنترل و یافتن مورد نامنطبق در محصول ( با توجه به توضیحات فصول قبل ) و یا تماس با سرویس مجاز
E5 خطا ی کاهش برودت محصول قطع عملکرد محصول بررسی و کنترل و یافتن مورد نامنطبق در محصول ( با توجه به توضیحات فصول قبل ) و یا تماس با سرویس مجاز
E6 خطای کاهش برودت یخچال ورود به برنامه پیش فرض برای حفظ کنترل ایمن کارکرد بررسی و کنترل و یافتن مورد نامنطبق در محصول ( با توجه به توضیحات فصول قبل )و یا باز نکردن درب یخچال تا رفع خطا
E10 یا 0E یا F0خطا در عملکردفن حفظ دما تا حد مقدورعدم باز کردن درب ها و تماس با سرویس مجاز
E11 یا 1E یا F1خطا در عملکرد فنحفظ کندانسینگ تاحد مقدورخنک نگه داشتن محیط و تماس با سرویس مجاز
7E خطا در عملکرد یخساز توقف عملیات یخسازی بررسی و کنترل و یافتن مورد نامنطبق در محصول ( با توجه به توضیحات فصول قبل ) و یا تماس با سرویس مجاز

• از سایر ویژگی های هوشمندی برد تغییر دور و به همین تناسب میزان جابجایی هوا نسبت به مکان قرار گیری و دمای محیطی و همچنین میزان بارگیری و چیدمان و یا تعدد باز و بست درب است که تا حد امکان افت بازده ایجادی را با توجه به کنترل اطلاعات ورودی مدیریت و هدایت می نماید . لذا امکان تغییر صدای کارکرد فن در طول شبانه روز به دلیل تغییر دور و میزان جابجایی هوا بنا به ضرورت شرایط مصرفی وجود داشته که کاملا طبیعی است . • کنترل و هدایت عملیات برفک زدایی نیز توسط برد کنترلی هوشمند مدیریت می گردد . لذا در برخی از موارد امکان شنیدن صدای شکست یخ و یا صدایی شبیه تق تق طبیعی است . همچنین در شروع برفک زدایی با توجه به خروج سریع مبرد از اواپراتور امکان ایجاد صدای حرکت مبرد وجود دارد و هر چه سرعت خروج مبرد بیشتر شود ، این صدا نیز افزایش می یابد . این رخداد بر اساس قاعده و قانون فیزیکی رخ داده و کاملا طبیعی است . • برخی از برد های کنترلی هوشند دارای screen saver در نمایشگر خود هستند و این بدین معنا است که نمایشگر محصول پس از چند دقیقه خاموش و با لمس کردن و یا باز شدن درب مجددا روشن و تا دقایقی روشن باقی می مانند . لذا خاموش شدن این دسته از نمایشگر ها کاملا طبیعی و به جهت Energy saving بیشتر در محصول می باشد . در صورت عدم تمایل به به این رفتار در برد نمایشگر ، با شرکت تماس بگیرید زیرا این رفتارنمایشگر قابل تغییر می باشد . • ارتباط بین نمایشگر و برد کنترلی از طریق کابل ایمن و محل گذر آن از میان درب می باشد . لذا به جهت حفظ سلامت این کابل و عدم مواجهه با مشکلات ، درب محصول را بیش از 90 درجه نسبت به کابین باز نفرمایید . • به جهت عدم تغییرات ناخواسته در تنظیمات وارده ، نمایشگر پس از هر بار اعمال تغییرات قفل می گردد . برای بازشدن قفل از توضیحات دفترچه راهنمای محصول استفاده شود . همچنین در این وضعیت کلید های آبسردکن یا انتخاب نوع یخ خروجی از یخساز قفل نمی باشد . • در جدول زیر پیشنهاد دمای تظیمی محصولات دارای برد کنترلی هوشمند آمده است . هر چند این جدول صرفا پیشنهاد بوده و بنا به نوع و نحوه مصرف و سلایق هر یک از مصرف کنندگان قابل تغییر و تنظیم مطابق دلخواه می باشد .

مدل محصولات دارای برد الکترونیکی هوشمند دمای فریزر دمای یخچال توضیحات وابستگی دمایی
یخچال فریزر بدون یخساز اتوماتیک 18- 6+ عملکرد دمایی یخچال به عملکرد دمایی فریزر و میزان کارکرد مرتبط است
یخچال فریزر دارای یخساز اتوماتیک 21- 6+ عملکرد دمایی یخچال به عملکرد دمایی فریزر و میزان کارکرد مرتبط است
یخچال - 6+ -
فریزر بدون یخسازاتوماتیک 18- - -
فریزر دارای یخساز اتوماتیک 22- - -
ساید بای ساید دارای یخساز اتوماتیک 22- 9+ عملکرد دمایی یخچال به عملکرد دمایی فریزر و میزان کارکرد مرتبط است

توضیح : وابستگی دمایی یخچال به فریزر بدین مفهوم است که جهت افزایش برودت بیش از 3 درجه سانتی گراد و یا کاهش مدت زمان در یخچال ، باید دمای فریزر نیز متناسبا تغییر نماید . به عنوان مثال برای دستیبابی به برودت پایدار 4+ در یخچال لازم است علاوه بر تنظیم و ثبت دمای 4 در یخچال)برد نمایشگر(، فریزر نیز به 20- تغییر نماید . • با توجه به اینکه برد کنترلی محصول شما از نوع هوشمند بوده و بطور مداوم عملکرد محصول را کنترل و یا تغییر می دهد ، نیاز به ثبات ولتاژ برق مناسب داشته و نوسانات مداوم برقی ، صحت اجرای فرایندهای کنترلی را دشوار نموده و امکان بروز خطا در آن متصور می گردد . لذا بهتر است توصیه هایی که فصل سوم به آن پرداخته شده را رعایت فرمایید . 4- عملکرد فن جابجایی هوا • محصول هوشمند شما متناسب با مدل آن دارای یک یا دو و یا سه فن می باشد . این فن ها با قابلیت فرمان پذیری از برد کنترلی متناسب با شرایط محیطی یا مصرفی شما قادر به افزایش یا کاهش میزان جابجایی هوا بوده و بدین ترتیب شرایط محصول را پایدار و تثبت می نمایند . تغییرات همانند تمامی فن های جابجایی هوا با تغییرات صوتی و لرزشی توام خواهد بود . بدیهی است مادامیکه محصول بر اساس شرایط محیطی یا مصرفی شما نیازمند استفاده از حداکثر میزان جابجایی هوا می گردد ، صدای ناشی از میزان هوای جابجا شده و لرزشی که ناشی از گردش موتور فن و همچنین حجم هوای جابجای شده است افزایش می یابد و با از بین رفتن شرایط قبلی و کاهش میزان جابجایی هوا از میزان صدای و لرزش کاسته می گردد و حتی ممکن است این اتفاق به صورت متعدد بنا به ضرورت ایجادی در شرایط محیطی و یا مصرفی ادامه یابد • • فن تهویه هوای کندانسور در موتورخانه محصول قرار گرفته و نقش مکمل عملیات کندانسور (چگالنده) را در راستای چگاش مبرد دارد . از آنجایی که شرایط محیطی و مصرفی نقش مستقیم و بسیار تاثیر گذاری در چرخه کاری کندانسور دارد ، تغییرات جابجایی هوا بیشتر در این فن رخ میدهد . افزایش جابجایی هوای این فن به معنای افزایش مکندگی هوا درآن ناحیه است و بدیهی است افزایش مکندگی باعث ورود غبار و آلودگی های محیطی به شبکه های کندانسور می گردد . بدین سبب است که نظافت دوره ای کندانسور مورد تاکید است زیرا با انسداد شبکه های کندانسور توسط غبار و آلودگی ها ، امکان گردش جریان هوای ایجادی توسط فن مختل گردیده و باعث بروز ناپایداری ، نمایش خطا و یا صدماتی به سیستم تبرید و کمپرسور می گردد . • بر اساس آنچه گفته شده نوسانات و تغییرات صدای محصول موضوعی کاملا عادی و به منظور حفظ ثبات عملکردی است . 5- محصولات غیر هوشمند : برخی از تولیدات دارای برد کنترلی الکترونیکی نبوده و با قطعات مکانیکی کنترل می شوند . این عملگرها نظیر ترموستات – ترمودیسک – دیفراست تایمر و ... با توجه به عملکرد مکانیکی در مقایسه با کنترل گر های الکترونیکی دارای اصطهلاک هستند و نیازمند بازدید های ادواری منظم جهت بررسی سلامت عملیاتی می باشد . طبعا آنچه واضح است این محصولات ویژگی ها و تطابق پذیری محیطی همانند محصولات هوشمند را نداشته و اهمیت رعایت دقیق توصیه های تولید کننده در محیط و مکان استقرار و نحوه مصرف را دو چندان می نماید . 6- نظافت محصول : از آنجاییکه یخچال و فریزر در تماس مستقیم با مواد غذایی شما می باشد ، طبعا جهت نظافت دوره ای آن اقدام می فرمایید اما باید توجه داشته باشد که هرگز درون و بیرون محصول را در معرض پاشش آب توسط سطل – شلنگ آب شهری و یا اسپری های مختلف اسیدی یا بازی و پایه نفتی و یا ... قرار ندهید زیرا آسیب های بعدی را برای شما به همراه خواهد داشت. برای نظافت داخل و بیرون محصول دستمال مرطوب و نم دار را حداکثر آغشته به مایع ظرفشویی نموده و نسبت به نظافت و بلافاصله خشک کردن اقدام نمایید . لازم به تاکید است در حین انجام این اقدامات دوشاخه محصول را قبلا از برق کشیده درب های محصول را برای هم دمایی با محیط باز گذاشته و سپس اقدام به نظافت گردد . برای جداسازی طبقات و بطری گیر ها نیز پس از هم دمایی مطابق آنچه در بالا گفته شد ، نسبت به خروج با احتیاط آنها و شستشوی آنها اقدام و دقت شود در زمان قرار گیری مجدد آنها در محصول ، علاوه بر خشک بودن کامل آنها ، هر یک از قطعات را به دقت و در مسیر صحیح در مکان خود قرار گیرد زیرا در غیر اینصورت قطعا سبب آسیب به قطعات و یا بدنه داخلی و ریل محصول خواهید شد . در خصوص نظافت دوره ای کندانسور نیز قبلا در بند مربوط به کندانسور (چگالنده) توضیحات کامل ارائه گردیده که باید متناسبا اقدام گردد . عدم تنظیف کندانسور باعث افزایش دمای آن و سبب ساز بروز خسارات بعدی به شما خواهد بود . دقت شود هرگزنباید قطعات برقی محصول نظیر کمپرسور – برد کنترل مرکزی – نمایشگر کنترلی – ترموستات و ... تحت پاشش و یا مسیر آب و یا هر گونه مایعات دیگر قرار گیرند زیرا سبب آسیب های جدی مالی و یا حتی جانی خواهد بود . 7- انواع صداهایی که از محصول می شنویم: در بند های قبلی بطور کامل به نحوه عملکرد محصول شما پرداخته گردیده است اما در خصوص امکان شنیدن صداهایی که در عملکرد محصول ایجاد می گردد و برای شما ایجاد سوال نماید بطور خلاصه در زیر پرداخته خواهد شد . • تغییر در عملکرد فن به دلیل تغییر در شرایط محیطی که باعث افزایش یا کاهش صدای عملکرد محصول می گردد • تغییر در صدای کمپرسور که می تواند به دلیل آغاز به کار پس از برفک زدایی ، عدم نظافت کندانسور ، افزایش ناهنجار دمای محیط ، باز ماندن درب محصول ، تحت تاثیر مستقیم بودن محصول زیر دریچه و شبکه کولر آبی و یا سایر وسایل رطوبت ساز و یا محیط نامناسب ، افت شدید و یا نوسانات مکرر ولتاژ برق و یا ایراد در پریز تغذیه محصول باشد. • در حین فرآیند برفک زدایی ، به دلیل تغییرات ناگهانی دما در سردخانه که منجر به ذوب یخ و برفک می گردد ، صداهایی نظیر شکستن به گوش می رسد که کاملا طبیعی و نشانگر سلامت سیستم برفک زدایی است . هر چه رطوبت نسبی محیط بیشتر باشد ، تعدد و میزان صدای شنیده شده افزایش خواهد داشت . • محصولات دارای یخساز در زمان های تعیین شده ، نسبت به تخلیه یخ از دستگاه یخساز به منبع یخساز اقدام می نمایند که توام با صدایی نظیر شکستن و سپس صدای افتادن اشیا می باشد . این اصوات طبیعی و نشانگر سلامت سیکل یخساز است . هر چه رطوبت نسبی محیط بیشتر باشد ، تعدد و میزان صدای شنیده شده افزایش خواهد داشت. • بعضا صداهایی نظیر حرکت آب در لوله از محصول به گوش می رسد . این اصوات غالبا در حین فرایند برفک زدایی و فعالیت مجدد محصول پس از برفک زدایی رخ می دهد . همچنین عدم نظافت کندانسور و محیط گرم و یا عدم رعایت ظرفیت انجماد و نگهداری محصول نیز سبب شنیده شدن این صدا می باشد . در هر صورت چنانچه پس از کنترل مطمئن شدید مرتبط با عدم نظافت کندانسور و محیط گرم و یا عدم رعایت ظرفیت انجماد و نگهداری محصول نمی باشد ، شنیدن این صدا طبیعی است . • بعضا در حین باز و بست درب صدای خشک شدگی لولا به گوش می رسد . می توانید نسبت به روغن کاری لولا توسط روغن چرخ خیاطی اقدام و یا با مرکز پذیرش خدمات پس از فروش الکتروسرویس تماس بگیرید.


فصل ششم: ابعاد محصولات

نوع محصولA(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)
ES519308401840160013201940
ES32890870185016501630195
ESR&F75006308208601080920
ES11470630127086010101300
ES146007801650105013401750
ES226557801860115013301960
ESR126007801270105013401300
ESF250101074097011508401700
ESF10500630127086010801300
ESR&F256557801900106013502000
ESF23 یخساز6558001900108013502000
ESR23 درب بار6558001900108013502000
ES20600780194098013002040
ESF246507801295106017901890
ESR246507801295106017901890
ES256507801330115018571932
ES276507801295115019772077
ES347508602060120015202160
ES318008601500140017301830
ES35&367508701480125018751975
ES75006301080850820920

نکته: برای محصولات کابینتی تطابق ابعاد ساخت کابینت مطابق نقشه مندرج درمحصول به منظور امکان نصب و عملکرد صحیح محصول الزامی و ضروری میباشد.


فصل هفتم: بررسی نمایشگر محصولات و نحوه تنظیمات

در صورت عدم استفاده از نمایشگر و بسته بوده درب های محصول نور صفحه نمایشگر های LCD تا ٧٠٪ کاهش خواهد یافت و در نمایشگر های LED نشانگر دما خاموش شده و دیگر آیکون های فعال روشن خواهد ماند همچنین پس از باز شدن درب و یا لمس صفحه نمایشگر، نمایشگر مجدداً روشن خواهد شد. بررسي پنل كنترل 51 یخساز ELECTRO ROYAL ١- دمای محیط (AMBIENT) دماي محيط اطراف دستگاه با فشردن اين كليد قابل رويت مي باشد. ٢- دمای یخچال (FRIDGE) دماي يخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥ - تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد. ٣- دمای فریزر (FREEZER) دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. ٤- آب (WATER) جهت دریافت اب سرد از خروجی این کلید می بایست فعال باشد. ٥- خاموش کردن یخساز(ICE OFF) می توانید یخساز را در زمستان یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید غیر فعال کنید. ٦- یخ خرد شده (CRUSHED) میتوانید یخ خرد شده از خروجی دریافت کنید. ٧- قالب یخ (CUBED) میتوانید یخ های قالبی از خروجی دریافت کنید. ٨- انجماد سریع (SUPER FREEZE) زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٩- تعطیلات (VACATION) در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ١٠- قفل فعال/قفل غیر فعال (LOCK/UNLOCK) شما می توانید عملکرد lock (قفل کلیدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليد های پنل کنترل توسط کودکان، فعال کنید. ١١,١٢-کلید بالا و پایین (UP, DOWN) از کلید های بالا و پایین برای تنظیم دما استفاده می شود استفاده از پنل کنترل دماي محيط (AMB.TEMP) اين كليد در حالت قفل بودن كليد ها نيز عمل مي كند.كليد AMB.Temp را فشار دهيد تا دماي محيط اطراف يخچال فريزر به مدت ١٠ ثانيه بصورت چشمك زن در قسمت نمايش دماي فريزر نشان داده شود. دماي يخچال (REF.TEMP) اين كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Fridge را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نمايشگر دماي يخچال (Ref.Temp) به صورت چشمك زن در مي آيد. سپس به وسيله كليد up دما را افزایش داده و بوسيله كليد down دما را كاهش دهيد و مجدداً كليد Fridge را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد.پس از آن نشانگر دماي كنوني يخچال نشان مي دهد. دمای فريزر (FRE.TEMP) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Freezer را برای تنظیــم دمای مورد نظر بین ٠ تا ٣٠- فشــار دهید. نشانگـر دمای فريزر (Fre.Temp) به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد Up دما را افزایش داده و بوسیله كليد Down دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Freezer را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فريزر نشان می دهد. آب (WATER) برای استفاده از آبسرد کن این کلید را فشار دهید تا آیکون آن روشن شود. یخساز (ICE OFF) جهت غیر فعال کردن یخساز با انتخاب این کلید آیکون آن روشن می شود. تکه یخ (CUBED) در صورت نیاز به یخ های قالبی این کلید را فعال کنید. یخ خرد شده (CRUSHED) در صورت نیاز به یخ های خرد این کلید را فعال کنید. انجماد سریع (SUPER FREEZE) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليدSuper Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع به صورت چشمك زن روشن می شود. در صورتی که دمای داخل فریزر به ٣٠ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليدSuper Freeze را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Vacation فعال باشد. عمل نمی کند. تعطیلات (VACATION) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل قابل فعال شدن می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض برای یخچال ٨ درجه سانتیگراد و برای فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Freeze فعال باشد، عمل نمی کند. قفل (LOCK/UNLOCK) كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود با توجه به طرح نمایشگر روی محصول نشانگر قفل روشن شده یا به شکل قفل بسته تغییر شکل دهد و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد Ambient- Cubed-Crushed- Water قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل خاموش شود در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب بار یا درب محصول باز شود نشانگر Open door روشن می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر خاموش شده و آلارم قطع می شود. بررسي پنل كنترل فریزر 23 ELECTRO UNIQUE ١- انجماد سریع (SUPER FREEZE) زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٢- دمای فریزر (FREEZER) دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. ٣- تعطیلات (VACATION) در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ٤- آب (WATER) جهت دریافت اب سرد از خروجی این کلید می بایست فعال باشد. ٥- خاموش کردن یخساز(ICE OFF) می توانید یخساز را در زمستان یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید غیر فعال کنید. ٦- یخ خرد شده (CRUSHED) میتوانید یخ خرد شده از خروجی دریافت کنید. ٧- قالب یخ (CUBED) میتوانید یخ های قالبی از خروجی دریافت کنید. ٨,١٢-کلید بالا و پایین (UP, DOWN) از کلید های بالا و پایین برای تنظیم دما استفاده می شود ٩,١١- قفل فعال/قفل غیر فعال (LOCK/UNLOCK) شما می توانید عملکرد lock (قفل کلیدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليد های پنل کنترل توسط کودکان، فعال کنید. ١٠- یخ بیشتر (SUPER ICE) در صورت نیاز به افزایش حجم یخ تولید شده در زمان کوتاه این عملکردرا فعال کنید. استفاده از پنل کنترل انجماد سریع (SUPER FREEZE) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليدSuper Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن می شود. در صورتی که دمای داخل فریزر به ٣٠ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليدSuper Freeze را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Super Ice, Vacation فعال باشد عمل نمی کند. دمای فريزر (FRE.TEMP) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Freezer را برای تنظیــم دمای مورد نظر بین ٠ تا ٣٠- فشــار دهید. نشانگـر دمای فريزر (Fre.Temp) به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد (Super Ice (Up دما را افزایش داده و بوسیله كليد Down دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Freezer را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فريزر نشان می دهد. تعطیلات (VACATION) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل قابل فعال شدن می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Ice, Super Freeze فعال باشد، عمل نمی کند. آب (WATER) برای استفاده از آبسرد کن این کلید را فشار دهید تا آیکون آن روشن شود. یخساز (ICE OFF) قبل از خاموش کردن یخساز در صورتی که SUPER ICE فعال است آن را غیر فعال کرده و سپس با انتخاب این کلید یخساز خاموش شده و آیکون آن نیز روشن می شود. یخ خرد شده (CRUSHED) در صورت نیاز به یخ های خرد این کلید را فعال کنید. تکه یخ (CUBED) در صورت نیاز به یخ های قالبی این کلید را فعال کنید. قفل (LOCK/UNLOCK) كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود با توجه به طرح نمایشگر روی محصول نشانگر قفل روشن شده یا به شکل قفل بسته تغییر شکل دهد و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد Cubed-Crushed- Water قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل خاموش شود در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر Open door روشن می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر خاموش شده و آلارم قطع می شود. یخ بیشتر (SUPER ICE) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super ice را برای تولید یخ بیشتر در زمان کوتاه فشار دهید. نشانگر عملکرد یخ بیشتر به صورت چشمك زن روشن می شود. این عملکرد در زمانیکه محفظه یخ پر شود به صورت خودکار غیر فعال می شود. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليد Super ice را فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Ice off, Vacation Super Freez فعال باشد عمل نمی کند.

بررسي پنل كنترل یخچال 23 ELECTRO UNIQUE ١- قفل غیر فعال (UNLOCK) براي لغو عملكرد LOCK (قفل كليدها) از كليد UNLOCK استفاده كنيد. ٢- تعطیلات (VACATION) در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ٣- دمای یخچال (FRE.TEMP) دماي یخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥- تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد. ٤- پایین (DOWN) به هنگام تنظیم دما جهت کاهش دما از این کلید استفاده می شود. ٥- بالا (UP) به هنگام تنظیم دما جهت افزایش دما از این کلید استفاده می شود. ٦- خنک کنندگی سریع (SUPER COOL) زمان لازم برای خنک کردن اقلام موجود در یخچال را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به خنک شدن سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای یخچال به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال زماني كه درب يخچال براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٧- قفل فعال (LOCK) شما می توانید عملکرد lock (قفل كليدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای پنل كنترل توسط کودکان، فعال کنید. استفاده از پنل کنترل دماي محيط (AMB.TEMP) در این قسمت دماي محيط اطراف يخچال فريزر نمايش داده شود. دماي يخچال (REF.TEMP) اين كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Ref.Temp را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نمايشگر دماي يخچال (Ref.Temp) به صورت چشمك زن در مي آيد. سپس به وسيله كليد UP دما را افزایش داده و بوسيله كليد Down دما را كاهش دهيد و مجدداً كليد Ref.Temp را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد.پس از آن نشانگر دماي كنوني يخچال نشان مي دهد. خنک کنندگی سریع (SUPER COOL) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super cool را برای فعال کردن عملکرد خنک کنندگی سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد خنک کنندگی به صورت چشمك زن روشن می شود. در صورتی که دمای داخل یخچال به ٥ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود. در صورتيكه بخواهيم به صورت دستي از اين حالت خارج شويم مجدداً كليد Super cool را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيم. اين وضعيت در حالتي كه Vacation فعال باشد ، عمل نمي كند. تعطیلات (VACATION) این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض یخچال ٨ درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Cool فعال باشد، عمل نمی کند. قفل (LOCK) كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود و روشن شده و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد دمای محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر خاموش شده در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب بار یا درب محصول باز شود نشانگر OPEN DOOR به روشن می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر خاموش شده و آلارم قطع می شود. برفك زدايي روشن شدن اين نشانگر نشانه فعال شدن سيستم برفك زدايي مي باشد. مصرف کننده گرامی به نکات زیر توجه فرمایید: ١- در فریزرهای دارای یخساز با توجه به رسوبات حاصل از املاح آب شهری که منجر به انسداد شلنگ آب و تغییر در بو و مزه آب میگردد. حتما باید فیلتر آب هر ٦ ماه یکبار تعویض گردد. ٢- فشار آب در نواحی مختلف کشور و فصول مختلف یکسان نمی باشد. بنابراین زمان یخسازی و تعداد قالب یخ در دستگاه ها متفاوت گردیده و این رخداد دلیل برخرابی دستگاه یخساز نمی باشد. ٣- زمان یخسازی و تعداد قالب یخ به میزان برودت درون محفظه فریزر بستگی دارد و در صورت کاهش برودت و یا بازو بست مکرر درب فریزر، یخسازی با اختلال و یا توقف به همراه خواهد شد . ٤- وجود ذرات ریز و معلق گرد و غبار درمنزل باعث تراکم گرد و خاک و کثیف شدن کندانسور پشت دستگاه میگردد که باعث گرم شدن پوسته کمپرسور و کم شدن برودت دستگاه میگردد. لذا لازم است جهت عملکرد بهتر و جلوگیری ازافزایش فشار گاز در کمپرسور دستگاه، هر ٦ ماه یکبار کندانسور خاکروبی و تمیز گردد. برای این اقدام میتوانید از نمایندگان مجاز خدمات پس ازفروش در سطح کشور بهرمند گردید.

بررسي پنل كنترل يخچال فـريـزر 34 ELECTRO FRESH ویخچال فریزر 20 و یخچال فریزر27 ELECTRO STAR ١- انجماد سريع- زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٢- تعطیلات- در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. 3- قفل - شما می توانید عملکرد lock (قفل كليدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای پنل كنترل توسط کودکان، فعال کنید. ٤- دماي يخچال- دماي يخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥ - تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد. ٥- دماي محيط- دماي محيط اطراف يخچال فريزر با فشردن اين كليد قابل رويت مي باشد. ٦- دماي فريزر- دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. ٧- افزايش دما- جهت تنظيم دما براي افزايش دما از كليد بالا (Up) استفاده كنيد. ٨- كاهش دما- جهت تنظيم دما براي كاهش دما از كليد پايين (Down) استفاده كنيد. استفاده از پنل کنترل انجماد سريع اين كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Super cool را براي فعال كردن عملكرد انجماد سريع به مدت ٥ ثانيه فشار دهيد. نشانگر عملكرد انجماد به صورت چشمك زن مي شوداين عملكرد به صورت خودكار خارج مي شود در صورتي كه دماي داخل فريزر به ٣٠ - درجه برسد و يا زمان برفك زدايي فرا برسد، در صورتيكه بخواهيم به صورت دستي از اين حالت خارج شويم مجددا كليد Super cool را به مدت ٥ ثانيه فشار مي دهيم. اين وضعيت در حالتي كه Vacation فعال باشد عمل نمي كند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن شده و دمای تنظیمی پیش فرض برای یخچال ٨ درجه سانتیگراد و برای فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Cool فعال باشد، عمل نمی کند. قفل كليد lock/unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود نشانگر قفل به صورت بسته و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد دمای محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد lock/unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. دمای یخچال این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Ref.Temp را برای تنظیــم دمای مورد نظر بین ٥ - تا ١٥ فشــار دهید. نشانگـر Co دمای یخچـال به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد (up) دما را بالا برده و بوسیله كليد (Down) دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Ref.Temp را جهت ذخیره دما تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی یخچال را نشان می دهد. دمای محیط این كليد در حالت قفل بودن کلیدها نیز عمل می کند. دكمه AMB.Temp را فشار دهید تا دمای محیط اطراف یخچال فریزر به مدت ١٠ ثانیه بصورت چشمک زن در قسمت نمایش دمای فریزر نشان داده شود. دمای فريزر این كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Fre.Temp را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٠ تا ٣٠ - فشار دهيد. نشانگرCo دماي فريزر بصورت چشمك زن در مي آيد..سپس به وسيله كليد (Up) دما را بالا برده و بوسيله كليد (Down) دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Fre.Temp را جهت ذخیره دما تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فریزر را نشان می دهد. آلارم درب باز در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر Open door به شكل درب باز روشن می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر به شكل درب بسته شده و آلارم قطع می شود. برفك زدايي روشن شدن اين نشانگر نشانه عمل كردن سيستم برفك زدايي مي باشد.

بررسي پنل كنترل يخچال فـريـزر 32 ELECTRO WIDE ١- تعطیلات (VACATION) - در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ٢-دماي يخچال(FRIDGE) - دماي يخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥ - تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد. ٣-قفل (LOCK) - شما می توانید عملکرد lock (قفل كليدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای پنل كنترل توسط کودکان، فعال کنید ٤-انجماد سريع(SUPER FREEZE) - زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٥-دماي محيط (AMBIENT) - دماي محيط اطراف يخچال فريزر با فشردن اين كليد قابل رويت مي باشد. ٦-دماي فريزر(FREEZER) - دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. ٧-باز كردن قفل(UNLOCK) - براي لغو عملكرد LOCK (قفل كليدها) از كليد UNLOCK استفاده كنيد. استفاده از پنل کنترل دماي محيط اين كليد در حالت قفل بودن كليد ها نيز عمل مي كند.كليد AMBIENT را فشار دهيد تا دماي محيط اطراف يخچال فريزر به مدت ١٠ ثانيه بصورت چشمك زن در قسمت نمايش دماي فريزر نشان داده شود. دماي يخچال اين كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد FRIDGE را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نمايشگر دماي يخچال (co) به صورت چشمك زن در مي آيد. سپس به وسيله كليد (LOCK(up دما را افزایش داده و بوسيله كليد (UNLOCK(down دما را كاهش دهيد و مجدداً كليد FRIDGE را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد پس از آن نشانگر دمای کنونی یخچال را نشان می دهد. دمای فريزر این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Freeze را برای تنظیــم دمای مورد نظر بین ٠ تا ٣٠- فشــار دهید. نشانگـر دمای فريزر (co) به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد (LOCK(Up دما را بالا برده و بوسیله كليد (UNLOCK(DOWN دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Freeze را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فریزر را نشان می دهد. انجماد سریع این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع به صورت چشمك زن روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل فریزر به ٣٠ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليد Super Freeze را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Vacation فعال باشد. عمل نمی کند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض برای یخچال ٨ درجه سانتیگراد و برای فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Freeze فعال باشد، عمل نمی کند. قفل كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود نشانگر قفل به صورت بسته روشن شده و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد دمای محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر Open doorروشن می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر خاموش و آلارم قطع می شود. برفك زدايي روشن شدن اين نشانگر نشانه فعال شدن سيستم برفك زدايي مي باشد.

بررسي پنل كنترل يخچال فـريـزر 35 ELECTRO STYLE و يخچال فـريـزر 36 ELECTRO CARINA- دماي محيط(AMB.TEMP) دماي محيط اطراف يخچال فريزر با فشردن اين كليد قابل رويت مي باشد. دماي يخچال (REF.TEMP) دماي يخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥ - تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد دماي فريزر (FRE.TEMP) دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. انجماد سريع (SUPER COOL) زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. تعطیلات (VACATION) در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. خاموش کردن یخساز (ICE OFF) قفل و بازکردن قفل (UNLOCK, LOCK) می توانید یخساز را در زمستان یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید غیر فعال کنید. کلید بالا و پایین(UP, DOWN) از کلید های بالا و پایین برای تنظیم دما استفاده می شود. شما می توانید عملکرد lock (قفل كليدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای پنل كنترل توسط کودکان، فعال کنید. براي لغو عملكرد LOCK (قفل كليدها) از كليد UNLOCK استفاده كنيد. دماي محيط اين كليد در حالت قفل بودن كليد ها نيز عمل مي كند.كليد AMB.Temp را فشار دهيد تا دماي محيط اطراف يخچال فريزر به مدت ١٠ ثانيه بصورت چشمك زن در قسمت نمايش دماي فريزر نشان داده شود. دماي يخچال اين كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Ref.Temp را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نمايشگر دماي يخچال (co) به صورت چشمك زن در مي آيد. سپس به وسيله كليد up دما را افزایش داده و بوسيله كليد down دما را كاهش دهيد و مجدداً كليد Ref.Temp را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد.پس از آن نشانگر دماي كنوني يخچال نشان مي دهد. دمای فريزر این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Fre.Temp را برا تنظیــم دمای مورد نظر بین ٠ تا ٣٠- فشــار دهید. نشانگـر دمای فريزر (co) به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد Up دما را بالا برده و بوسیله كليد Down دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Fre.Temp را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فريزر نشان می دهد. انجماد سریع این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super cool را برای فعالکردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع به صورت چشمك زن روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل فریزر به ٣٠ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليد Super cool را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Vacation فعال باشد. عمل نمی کند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض برای یخچال ٨ درجه سانتیگراد و برای فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Cool فعال باشد، عمل نمی کند. قفل كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود نشانگر قفل به صورت بسته روشن شده و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد دمای محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر Open door به شكل درب باز می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر به شكل درب بسته شده و آلارم قطع می شود. برفك زدايي روشن شدن اين نشانگر نشانه فعال شدن سيستم برفك زدايي مي باشد.

بررسي پنل كنترل يخچال فـريـزر 35 ELECTRO ULTIMA دماي محيط(AMB.TEMP) دماي محيط اطراف يخچال فريزر با فشردن اين كليد قابل رويت مي باشد. دماي يخچال (REF.TEMP) دماي يخچال با استفاده از درجه كنترل از دماي ٥ - تا ١٥ قابل تنظيم مي باشد. دماي فريزر (FRE.TEMP) دماي فريزر با استفاده از درجه كنترل از دماي ٠ تا ٣٠ - قابل تنظيم مي باشد. انجماد سريع (SUPER COOL) زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال هنگامي كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. تعطیلات(VACATION) در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. خاموش کردن یخساز(ICE OFF) می توانید یخساز را در زمستان یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید غیر فعال کنید. قفل و بازکردن قفل (UNLOCK, LOCK) شما می توانید عملکرد lock (قفل كليدها) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای پنل كنترل توسط کودکان، فعال کنید. براي لغو عملكرد LOCK (قفل كليدها) از كليد UNLOCK استفاده كنيد کلید بالا و پایین (UP, DOWN) از کلید های بالا و پایین برای تنظیم دما استفاده می شود. دماي محيط اين كليد در حالت قفل بودن كليد ها نيز عمل مي كند.كليد AMB.Temp را فشار دهيد تا دماي محيط اطراف يخچال فريزر به مدت ١٠ ثانيه بصورت چشمك زن در قسمت نمايش دماي فريزر نشان داده شود. دماي يخچال اين كليد در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Ref.Temp را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نمايشگر دماي يخچال (co) به صورت چشمك زن در مي آيد. سپس به وسيله كليد up دما را افزایش داده و بوسيله كليد down دما را كاهش دهيد و مجدداً كليد Ref.Temp را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد.پس از آن نشانگر دماي كنوني يخچال نشان مي دهد. دمای فريزر این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد.کلید Fre.Temp را برای تنظیــم دمای مورد نظر بین ٠ تا ٣٠- فشــار دهید. نشانگـر دمای فريزر (co) به صورت چشمک زن در می آید. سپس بــه وسیــله كليد Up دما را بالا برده و بوسیله كليد Down دما را کاهش دهید و مجدداً كليد Fre.Temp را جهت ذخیره دمای تنظیمی فشار دهید. پس از آن نشانگر دمای کنونی فريزر نشان می دهد. انجماد سریع این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super cool را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد سریع به صورت چشمك زن روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل فریزر به ٣٠- درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در صورتیکه بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم مجدداً كليد Super cool را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم . این وضعیت در حالتی که Vacation فعال باشد، عمل نمی کند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را برای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض برای یخچال ٨ درجه سانتیگراد و برای فریزر ١٤ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب محصول باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خارج شویم، مجدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Cool فعال باشد، عمل نمی کند. قفل كليد lock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود نشانگر قفل به صورت بسته روشن شده و تمامی كليد های روی پنل کنترل به غیر از كليد دمای محیط قفل می شوند. برای غیر فعال کردن قفل، دوباره كليد unlock را به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده در صورتی که به مدت ٥ دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود بصورت اتومات کلیدها قفل می شود. آلارم درب باز در صورتی که درب محصول باز شود نشانگر OPEN DOOR به شكل درب باز می شود و اگردرب به مدت ٤٠ ثانیه باز بماند آلارم به صدا در می آید و با بسته شدن درب نشانگر به شكل درب بسته شده و آلارم قطع می شود. برفك زدايي روشن شدن اين نشانگر نشانه فعال شدن سيستم برفك زدايي مي باشد. یخساز (ICE OFF) جهت غیر فعال کردن یخساز با انتخاب این کلید نشانگر آن روشن می شود.

یخساز محصول35 ELECTRO ULTIMA مصرف کننده گرامی به نکات زیر توجه فرمایید: ١- در فریزرهای دارای یخساز با توجه به رسوبات حاصل از املاح آب شهری که منجر به انسداد شلنگ آب و تغییر در بو و مزه آب میگردد. حتما باید فیلتر آب هر ٦ ماه یکبار تعویض گردد. ٢- فشار آب در نواحی مختلف کشور و فصول مختلف یکسان نمی باشد. بنابراین زمان یخسازی و تعداد قالب یخ در دستگاه ها متفاوت گردیده و این رخداد دلیل برخرابی دستگاه یخساز نمی باشد. ٣- زمان یخسازی و تعداد قالب یخ به میزان برودت درون محفظه فریزر رابطه مستقیم دارد و در صورت کاهش برودت و یا بازو بست مکرر درب فریزر، یخسازی با اختلال و یا توقف به همراه خواهد شد . ٤- وجود ذرات ریز و معلق گرد و غبار درمنزل باعث تراکم گرد و خاک و کثیف شدن کندانسور پشت دستگاه میگردد که باعث گرم شدن پوسته کمپرسور و کم شدن برودت دستگاه میگردد. لذا لازم است جهت عملکرد بهتر و جلوگیری ازافزایش فشار گاز در کمپرسور دستگاه، هر ٦ ماه یکبار کندانسور خاکروبی و تمیز گردد. برای این اقدام میتوانید از نمایندگان مجاز خدمات پس ازفروش در سطح کشور بهرمند گردید. در صورت عدم استفاده از نمایشگر و بسته بوده درب های محصول نور صفحه نمایشگر های LCD تا ٧٠٪ کاهش خواهد یافت و در نمایشگر های LED نشانگر دما خاموش شده و دیگر آیکون های فعال روشن خواهد ماند همچنین پس از باز شدن درب و یا لمس صفحه نمایشگر، نمایشگر مجدداً روشن خواهد شد.

بررسي پنل كنترل ELECTRO PRIME-24 یخچال ١- يخچال- دمای یخچال با استفاده از درجه کنترل از دمای ٥ - تا ١٥ قابل تنظیم می باشد. ٢- خنک کنندگی سریع- زمان لازم برای خنک کردن اقلام موجود در یخچال را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به خنک شدن سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای یخچال به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال زماني كه درب يخچال براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٣- تعطیلات- در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ٤- آلارم- در صورتیکه درب یخچال برای مدت بیش از ٤٠ ثانیه باز بماند، این آلارم به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد كليد Alarm را مجدداً فشار دهید. ٥- افزايش دما- جهت تنظيم دما براي افزايش دما از كليد بالا (Up) استفاده كنيد. ٦- كاهش دما- جهت تنظيم دما براي كاهش دما از كليد پايين (Down) استفاده كنيد. ٧- قفل كودك- شما می توانید عملکرد child lock (قفل کودک) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليدهای يخچال توسط کودکان، فعال کنید. استفاده از پنل کنترل یخچال اين كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Fridge را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٥ - تا ١٥ فشار دهيد.نشانگر Co دماي يخچال به صورت چشمك زن در مي آيد.سپس به وسيله كليد (up) دما را بالا برده و به وسيله كليد (Down) دما را كاهش دهيد و كليد (Vacation(Ok را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد. پس از آن نشانگر، دماي كنوني يخچال را نشان مي دهد.در صورتيكه كليد Fridge را به مدت ٥ ثانيه نگه داريد، دماي محيط اطراف به مدت ١٠ ثانيه به صورت چشمك زن نمايش داده مي شود. خنک کنندگی سریع این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Power cool را برای فعال کردن عملکرد خنک کنندگی سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد خنک کنندگی به صورت چشمك زن روشن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل یخچال به ٥ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در صورتيكه بخواهيم به صورت دستي از اين حالت خارج شويم مجدداً كليد Power cool را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيم. اين وضعيت در حالتي كه Vacation فعال باشد ، عمل نمي كند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Vacation را بـرای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهیـد. نشــانگر عملکـــرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض ٦ درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب یخچال باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خـارج شویم، مجـدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که power cool فعال باشد، عمل نمی کند. در حالت تنظیم دما این كليد، به عنوان كليد ذخیره (ok) استفاده می شود. آلارم درب باز در صورتي كه درب محصول باز شود نشانگر OPEN DOOR به شكل درب باز ميشود و اگر درب به مدت ٤٠ ثانيه باز بماند آلارم به صدا در مي آيد و با بسته شدن درب نشانگر به شكل درب بسته شده و آلارم قطع مي شود. قفل كودك كليد child lock را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيد تا عملكرد قفل كودك فعال شود. نشانگر قفل كـودك به صورت بستــه شده و تمامي كليد هاي روي پنل كنترل به غير از كليد Alarm قفل مي شوند. براي غير فعال سازي قفل كودك، دوباره كليد child lock را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيد تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده. در صورتي كه به مدت ٥ دقيقه هيچ كليدي فشرده نشود بصورت اتومات كليد ها قفل مي شود.

بررسي پنل كنترل ELECTRO PRIME24 فریزر ١- فريزر- دمای فريزر با استفاده از درجه کنترل از دمای ٠ تا ٣٠ - قابل تنظیم می باشد. ٢- انجماد سريع- زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فريزر را تسریع می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند یا زمانی که دمای فريزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش يافته است.(براي مثال زماني كه درب فريزر براي مدت طولاني باز مانده است) و ... مفيد است. ٣- تعطیلات- در صورتیکه می خواهید از خانه دور شوید.(برای یک سفر کاری یا تفریحی) این عملکرد را فعال کنید. ٤- آلارم- در صورتیکه درب فريزر برای مدت بیش از ٤٠ ثانیه باز بماند، این آلارم به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد کلید Alarm را مجدداً فشار دهید. ٥- افزايش دما- جهت تنظيم دما براي افزايش دما از كليد بالا (Up) استفاده كنيد. ٦- كاهش دما- جهت تنظيم دما براي كاهش دما از كليد پايين (Down) استفاده كنيد. ٧- قفل كودك- شما می توانید عملکرد child lock (قفل کودک) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد كليد های فریزر توسط کودکان، فعال کنید. استفاده از پنل کنترل فريزر اين كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال مي باشد. كليد Freezer را براي تنظيم دماي مورد نظر بين ٠ تا ٣٠ - فشار دهيد.نشانگرC دماي فريزر به صورت چشمك زن در مي آيد.سپس به وسيله كليد (up) دما را بالا برده و به وسيله كليد (down) دما را كاهش دهيد و كليد (Vacation(Ok را جهت ذخيره دماي تنظيمي فشار دهيد. پس از آن نشانگر، دماي كنوني فريزر را نشان مي دهد. در صورتيكه كليد Freezer را به مدت ٥ ثانيه نگه داريد، دماي محيط اطراف به مدت ١٠ ثانيه به صورت چشمك زن نمايش داده مي شود. انجماد سريع این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. كليد Super Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع به مدت ٥ ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد انجماد به صورت چشمك زن می شود. این عملکرد به صورت خودکار خارج می شود در صورتی که دمای داخل فريزر به ٣٠ - درجه برسد و یا زمان برفک زدایی فرا برسد. در صورتي كه بخواهيم به صورت دستي از اين حالت خارج شويم مجدداً كليد Super Freeze را به مدت ٥ ثانيه فشار مي دهيم. اين وضعيت در حالتي كه Vacation فعال باشد ، عمل نمي كند. تعطیلات این كليد فقط در حالت باز بودن قفل فعال می باشد. کلید Vacation را بـرای فعال کردن عملکرد تعطیلات به مدت ٥ ثانیه فشار دهیـد. نشــانگر عملکـــرد تعطیلات به صورت چشمك زن روشن مي شود و دمای تنظیمی پیش فرض ١٦ - درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. عملکرد تعطیلات به صورت خودکار در صورتی که درب فريزر باز شود خارج می شود و دما به حالت تنظیمی قبلی بر می گردد. در صورتی که بخواهیم به صورت دستی از این حالت خـارج شویم، مجـدداً كليد Vacation را به مدت ٥ ثانیه فشار می دهیم. این وضعیت در حالتی که Super Freeze فعال باشد، عمل نمی کند. در حالت تنظیم دما این كليد به عنوان کلید به عنوان كليد ذخیره (ok) استفاده می شود. آلارم درب باز در صورتي كه درب محصول باز شود نشانگر OPEN DOOR به شكل درب باز شده و اگر درب به مدت ٤٠ ثانيه باز بماند آلارم به صدا در مي آيد و با بسته شدن درب نشانگر به شكل درب بسته شده و آلارم قطع مي شود. قفل كودك كليد child lock را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيد تا عملكرد قفل كودك فعال شود. نشانگر قفل كودك به صورت بسته شده و تمامي كليد هاي روي پنل كنترل به غير از كليد Alarm قفل مي شوند. براي غير فعال سازي قفل كودك، دوباره كليد child lock را به مدت ٥ ثانيه فشار دهيد تا نشانگر قفل به صورت باز در آمده. در صورتي كه به مدت ٥ دقيقه هيچ كليدي فشرده نشود بصورت اتومات كليد ها قفل مي شود.


فصل هشتم: نحوه تنظیم دما محصولات غیر هوشمند (تنظیم ولوم ترموستات)

بر روی قاب بالای کابین محصول ، ولـوم تنظيم كننـده دما وجود دارد كه مي توان با چرخش ولوم آن ، ميزان برودت حاصله را افزايش يا كاهش داد. در ابتدا بهتر است تا محصول بر روي درجه متوسط شروع به كار كند (به این معنی که ولوم به صورت عمود قرار گیرد). در اين حالت چند ساعتي طول مي كشد تا محصول به دماي مناسب برسد. هنگامي كه محصول به اندازه كافي خنك شد مي توانيد غذا و نوشيدني هاي خود را درون آن بگذاريد. پس از اين مراحل، در صورت تمايل به افزايش برودت (سرد کردن محصول) مي توانيد ولوم را به جهت عقربه های ساعت و يا جهت كاهش برودت (گرم کردن محصول) ، مي توانيد ولوم را به جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانيد تا به دماي مطلوب برسد. توجه: دماي داخل محصول ممكن است از عواملي مانند: مكان استقرار دستگاه ، دماي محيط و تكرر باز شدن درب متاثر شود. در صورت لزوم مي توان وضعيت ولوم تنظیم دما را جهت حصول شرايط مناسب دمايي تغيير داد. تنظيم دماي محصولES250 (فریزر صندوقی) در قسمت داخلي يخچال و بر روي قاب ترموسـتات، ولـوم تنظيم كننـده دما وجود دارد كه مي توان با افزايش يا كاهش درجات آن، ميزان برودت حاصله را افزايش يا كاهش داد. در این محصول ولوم تنظیم دما در بیرون از محصول بر روی بدنه سمت راست محصول قرار دارد. در ابتدا بهتر است تا محصول بر روي درجات میانی تنظیم شود تا محصول شروع به کار کند. در اين حالت چند ساعتي طول مي كشد تا محصول به دماي مناسب برسد. هنگامي كه محصول به اندازه كافي خنك شد مي توانيد غذا و نوشيدني هاي خود را درون آن بگذاريد. پس از اين مراحل، در صورت تمايل به افزايش برودت مي توانيد ولوم را به سمت درجات بالاتر و يا جهت كاهش برودت، مي توانيد ولوم را به سمت درجات پايين تر بچرخانيد تا به دماي مطلوب برسد. توجه: دماي داخل محصول ممكن است از عواملي مانند: مكان استقرار دستگاه، دماي محيط و تكرر باز شدن درب متاثر شود. در صورت لزوم مي توان وضعيت ولوم ترموستات را جهت حصول شرايط مناسب دمايي تغيير داد. برفك زدايي محصول به منظور جلوگيري از افت عملكرد سيستم سرما سازي و افزايش مصرف انرژي و جلوگيري از بوي نامطبوع در محصول، حداقل سالي ٢ الي ٣ بار به روش زير برفك زدايي كنيد: الف) ابتدا دو شاخه را از پريز برق بيرون بكشيد. ب) مواد غذايي را از محصول خارج نماييد. ج) صبر كنيد تا برفك طبقات فريزر كاملاً آب شود د) آب ناشي از ذوب برفك را توسط اسفنج جمع آوري كرده و محصول را خشك نماييد. اخطار • هرگز از وسايل گرم كننده برقي، مانند سشوار يا اسپري هاي تجاري براي برفك زدايي استفاده نكنيد. • هرگز با كاردك و وسايل تيز مشابه آن، برفك را نتراشيد. نكته• به منظور حفظ انجماد و برودت مواد در هنگام برفك زدايي، پس از خارج نمودن سبدها، نسبت به پوشاندن آن ها توسط نايلون يا چند لايه روزنامه اقدام نماييد. • تعريق صفحه تريزون داخل يخچال كاملاً طبيعي بوده و اين مسئله در اثر وجود رطوبت در محيط و باز و بسته شدن زياد درب ها اتفاق مي افتد. • قطرات یخ زده و برفك تشكيل شده بر روي صفحه خنك كننده (دیواره روبروی یخچال) در هنگام خاموشي ذوب مي شود. • آب حاصل از ذوب برفك از طريق مجراي خروجي روی دیواره روبرو یخچال به خارج از محصول و به ظرف مربوطه هدايت مي شود. گرماي كمپرسور باعث تبخير آب خروجي مي شود. • در محصول ٢٥٠ آب ناشی از ذوب برفک توسط مجرای خروجی کف محفظه به بیرون هدایت می شود و ممکن زیر محصول آب جمع شود، در صورت نیاز ظرفی مناسب زیر آن قرار گیرد.